Denizli-Antalya Karayolu 12+000_18+000 KM ler arası Toprak İşleri Sanat Yapıları ve ÜstYapı Yapım İşi

Denizli-Antalya Karayolu 22+000-27+500 KM ler arası Toprak İşleri Sanat Yapıları ve ÜstYapı Yapım İşi

Manavgat-Akseki ayrımı Gündoğmuş yolu km 17+530 ile 25+400 kesimine ait yol yapım işi

Antalya Burdur Yolu Toki Kavşağı, Akkoç Köprülü Ve Bademağacı Kavşağı İle Bucak Geçişi Toprak İşleri-Sanat Yapıları Ve Üstyapı Bsk Yapım İşi

(Manavgat-Akseki)Ayr.-İbradı Yolu (Km:4+900-11+100 Kesimi) Yol Yapım İşi

Karayolları İnşaatları

 

Karayolları (Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri)

 Otoyol, Devlet ve İl yolları ağını tespit etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırlamak,Yol ağı üzerindeki yol ve köprüleri inşa ve islah etmek,onarmak ve emniyetle kullanmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak ve bu konularda gerekli eğitim yapmak,

 ​Projelendirme, yapım, onarım, bakım ve diğer hususlar hakkında standartlar tespit etmek, teknik şartnameler hazırlamak,

 Yolların kullanılması, yol ve trafik güvenliği ve bakımına ait esas ve kaideleri tespit etmek, yürütmek ve uygun göreceği yol işaretlerini tesis etmek,

Yolların yapım, ıslah, onarım ve bakımına , emniyetle işlemesine gerekli garaj ve atelyeleri, makina ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıtı, tesislerini, laboratuvarları, deneme istasyonlarını, tarihi yol ağlarına ait köprü ve diger bütün yan tesisleri, yol boyu inkişafı ve ağaçlandırılması için lüzumlu fidanlıkları, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlayacak bina ve lojmanları, verici telsiz istasyonları ile gerekli muhabere şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yönetimine yarayacak diğer her türlü sosyal tesisleri, hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelerine göre yapmak, yaptırmak, onarmak, donatmak, işletmek, kiralamak ve bakımlarını sağlamak,

 Burada belirtilen görevlerin yapılabilmesi için lüzümlu her türlü alet,edavat,taşıt ve makinalar ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli bütün malzemeyi seçmek, sağlamak, gerekenleri imal etmek veya ettirmek, depo etmek, onarmak, gerekli ambar, atelye ve tesisleri donatmak ve işletmek,

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında bulunan karayolu uzunluğu 01.01.2017 tarihi itibariyle toplam 66 774​km. olup, 3 sınıf yoldan oluşmaktadır :

  • Otoyol 
  • DevletYolu 
  • İl Yolu

 Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe sahip bir organizasyon olup, 6001 sayılı kanunla otoyolların, devlet ve il yollarının plan, proje, yapım, bakım ve işletilmesi Karayolları Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol ağı içinde olmayıp, diğer kuruluşların sorumluluğundaki yollar ise;

  • KöyYolları 
  • TuristikYollar 
  • OrmanYolları 
  • Şehiriçi Yolları’dır.

​ Turistik yolların yapım ve bakımı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sağlanan finansmanla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Köy yolları İl Özel İdare Müdürlüklerinin, Orman yolları Orman Bakanlığı’nın, Şehiriçi yolları ise Belediyelerin sorumluluğundadır.