Denizli-Antalya Karayolu 12+000_18+000 KM ler arası Toprak İşleri Sanat Yapıları ve ÜstYapı Yapım İşi

: İş sahibi T.C. Denizli Valiliği Merkez Köylere Hizm.Götürme Birl. Bşk.

: Sözleşme Tarihi 28 Temmuz 2008

: Bitiş Tarihi 2 Haziran 2009