Denizli-Antalya Karayolu 22+000-27+500 KM ler arası Toprak İşleri Sanat Yapıları ve ÜstYapı Yapım İşi

: İş sahibi T.C. Denizli Valiliği Merkez Köylere Hizm.Götürme Birl. Bşk.

: Sözleşme Tarihi 6 Ekim 2008

: Bitiş Tarihi 30 Haziran 2009